בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות לחשיבות עריכתו של הסכם ממון בין בני זוג. אומנם ההמלצה היא לערוך הסכם כזה לפני הנישואין, אך אין כל מניעה לערוך הסכם ממון גם לאחר מספר שנות נישואין. זוגות נשואים או כאלה שמתכוונים להינשא חייבים לאשר את הסכם הממון בפני ערכאה שיפוטית כלומר בפני בית המשפט לענייני משפחה או בפני בית הדין הרבני. במצבים מסוימים ניתן לאשר את הסכם הממון גם בפני נוטריון או רשם, אך מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בדיני משפחה.
 
מדוע חשוב לערוך הסכם ממון ? 
 מי שאינם עורכים הסכם ממון – יחול עליהם חוק יחסי ממון* אשר קובע כי במקרה של פירוד כל הרכוש הזכויות והכספים אשר נצברו בתקופת הנישואין יחולקו חצי חצי בין בני הזוג (מלבד מספר חריגים). בני זוג אשר מעוניינים כי כללים אחרים יחולו עליהם ולא החלוקה שנקבעה בחוק יחסי ממון, חייבים לערוך הסכם ממון אשר יגדיר ויקבע האם קיימת הפרדה רכושית חלקית או מלאה, האם קיימת חלוקה שונה ממה שנקבע בחוק ועוד. יתרון נוסף וחשוב של הסכם ממון הוא כי במקרה של גירושין, המחלוקות הכספיות שהיו עלולות להתעורר בין הצדדים כבר נקבעו והוסדרו מראש, דבר שמגביר את הוודאות ומצמצם באופן משמעותי את היקף הקונפליקט.
 
*חשוב להדגיש כי חוק יחסי ממון חל רק על זוגות שנישאו לאחר 1.1.1974, על זוגות שנישאו קודם לתאריך זה חלה הלכת השיתוף. 
 
ומה באשר לזוגות אשר אינם מתכוונים להינשא?
על זוגות אשר מעוניינים לחיות כידועים בציבור חלה הלכת השיתוף, הקובעת אף היא שיתוף ברכוש ובזכויות אשר נצברו בתקופת החיים המשותפים. לידועים בציבור חשוב עד מאוד, בשל המורכבות הרבה הנובעת ממעמדם, לערוך הסכם הקובע את אופן חלוקתם או אי חלוקתם של רכוש וזכויות שנצברו בתקופת החיים המשותפים. ידועים בציבור אינם חייבים באישור ההסכם בפני ערכאה משפטית, יחד עם זאת מומלץ מאוד לעשות כן. 
 
הסכם לחיים משותפים 
לעיתים בני הזוג בוחרים לכלול בהסכם מלבד הוראות ממוניות, גם כללים בדבר אופן ניהול החיים המשותפים כדוגמת עניינים הנוגעים לניהול ההוצאות השוטפות, אופן הטיפול בילדים, מקום מגורים, ומה קורה במקרה של פירוד בין הצדדים.