מזונות ילדים

זכותם של ילדים למזונותיהם הינה זכות עצמאית, המנותקת ממעשי הוריהם או מצדקת דרכם. כל ילד זכאי למזונות מינימליים הכוללים כמובן מזון, ביגוד, ודיור, ובנוסף קיימות הוצאות נוספות כדוגמת הוצאות רפואיות והוצאות חינוך.

מזונות הילדים משולמים עד גיל 18, כאשר בפסיקה נקבע כי בתקופת הצבא יהיו הילדים זכאים לשליש מסכום המזונות שנקבע להם. במקרה בו מדובר בבני זוג יהודים ייפול עיקר נטל מזונות הילדים על האב, זאת בעוד כאשר מדובר בזוגות מעורבים יקבע נטל חלוקת המזונות על סמך פרמטרים שוויוניים יותר אשר נקבעו בחוק האזרחי.

יש לציין כי הולכת ומתפתחת בפסיקה מגמה שוויונית יותר בעניין בני זוג יהודים, פסיקה המתחשבת בגורמים נוספים כגון הכנסות האם, חלוקת שהות הילדים אצל ההורים, הסדרי הראייה או המשמורת ועוד.

טיפ- שינוי בסטטוס המגורים של הצד המקבל את מזונות הילדים יכול להביא להפחתה בתשלומי המדור. לדוגמא: במקרה בו עובר בן או בת זוג להתגורר באופן קבוע במדור הילדים (הבית עבורו משולם מדורם). 

 

מה עושים במקרה בו נקבעו מזונות לילדים אך האב מתגורר בחו"ל ואינו משלם?

 

במקרים כאלה ניתן לעשות שימוש באמנת ניו יורק אשר במסגרתה ניתן לפעול כנגד חייבי מזונות במדינת המקור. לאמנה שותפות כיום כ50 מדינות ביניהן: צרפת, רומניה, ברזיל, בריטניה, תורכיה, ארגנטינה, סין, שבדיה ועוד.

דווקא ארה"ב לא אישרה את האמנה בעניין מזונות הילדים. יחד עם זאת, בין ארה"ב לבין ישראל קיים הסכם משנת 2009 בגינו ניתן לפעול כנגד חייבי מזונות שנמלטו לארה"ב.