עורך דין גירושין - הילה בורנשטיין

הליך גירושין הינו הליך מורכב וסבוך מטבעו שכן הוא כורך יחדיו תחומים רבים הנוגעים לגיטין, רכוש, מזונות, משמורת ילדים, וזכויות שונות של הצדדים כדוגמת זכויות סוציאליות, מוניטין ונכסי קריירה. טעות מהותית בתחילת הדרך עשויה להשפיע על כל מהלך התיק ולהביא לתוצאות בלתי רצויות או לשגיאות שעלולות לעלות בממון רב ובשנים ארוכות של קשיים ותסכול. על מנת להמנע מנזק מיותר מומלץ לכל מי ששוקל או שוקלת להתגרש שלא "לירות מן השרוול" ולפנות לעורך דין המתמחה בתחום דיני המשפחה, עורך דין אשר מודע לכל הסוגיות הרלוונטיות, ויתווה דרך אסטרטגית וטקטית נכונה לניהול התיק. זאת ועוד, למרות שהליך גירושין כרוך לרוב בסערת רגשות ובכאב וכעס רב, חשוב לנסות ככל הניתן לפעול בהגיון ובקור רוח. 

 

גירושין בין בני זוג יהודים

הסמכות הבלעדית לגרש זוג יהודים נתונה לבית הדין הרבני, אולם הסמכות לדון בנושאים אחרים הקשורים לגירושין כדוגמת חלוקת רכוש או מזונות אישה, הינה סמכות מקבילה כלומר ניתן לדון בעניינים נוספים הקשורים לגירושין הן בפני בית הדין הרבני והן בפני בית המשפט למשפחה. מכאן הצד שיפתח ראשון בהליכים הוא הצד אשר ביכולתו לקבוע היכן יתנהלו ההליכים - בפני בית הדין הרבני או בפני בית המשפט לענייני משפחה. 

במסגרת תביעת הגירושין יש לאישה זכות לתבוע כתובתה ותוספת כתובתה אלא אם כן הוכיח הבעל על פי עילות שבדין כי האישה הפסידה זכות זו. במקרה כזה האישה תפסיד גם זכותה למזונות. 

 

הידעת? – בני זוג יהודים אשר נישאו בנישואין אזרחיים ואף טרחו להתגרש בגירושין אזרחיים- נדרשים במקרים רבים לביצוע הליך גירושין נוסף לצורך קבלת גט באמצעות בית הדין הרבני לצורך קבלת גט מספק או גט לחומרא. (יש לציין כי הליך הגירושין במקרים אלה פשוט יותר מאשר בגירושין "רגילים").  

 

גירושין בין בני זוג מעורבים

זוגות מעורבים הינם זוגות אשר אינם יכולים להתגרש בפני בית דין דתי היות והינם בעלי דת שונה או משום שאחד מהצדדים או שניהם גם יחד הינם חסרי דת. במקרים בהם מדובר בבני זוג אלה קיים הליך חלופי הנקרא התרת נישואין. 

מזונות הילדים-על זוגות מעורבים או חסרי דת חל הדין האזרחי. בניגוד לדין היהודי, בדין האזרחי מזונות הילדים אינם מוטלים בעיקרם על האב, אלא תלויים בפרמטרים אובייקטיביים ושוויוניים יותר כגון יחס ההכנסות בין הצדדים, חלוקת זמני השהות של הקטינים ועוד. 

 

גירושין בהסכמה 

בני זוג אשר החליטו בהחלטה משותפת כי דרכם הזוגית הגיעה אל סופה, ומעוניינים לסיים את חיי הנישואין בהסכמה ובנימה חיובית יכולים לבחור באחת משתי דרכים עריכת הסכם גירושין או גישור. במידה והצדדים מסכימים על עיקרי הדברים ניתן לפנות לעורך דין גירושין לצורך ניסוח הסכם גירושין משותף אשר יכלול את כל העניינים הרלוונטיים בגירושין: מזונות הילדים, משמורת או הסדרי ראייה, חלוקת הרכוש ונושאים נוספים.  במקרה וקיימות מחלוקות רבות ומהותיות בין הצדדים באשר לאופיו של הסכם הגירושין ניתן לפנות להליך גישור בו ידונו במחלוקות במטרה להגיע לעמק השווה. על מנת שלהסכם הגירושין יהיה תוקף משפטי, יש לאשרו בפני בית המשפט לענייני משפחה או בפני בית דין רבני. 

 

קראו עוד...

 

מזונות אישה

מזונות ילדים

חלוקת רכוש

סרבנות גט 

משמורת וחלוקת זמני שהות