כיצד יתחלקו נכסי בני זוג אשר נצברו בתקופה בה היו בני הזוג פרודים, אך טרם התגרשו ?