מדוע חשוב לקבל ליווי משפטי בענייני גירושין - דווקא בעקבות חוק הגישור החדש