חוק הירושה קובע כיצד יחולק רכושו של אדם לאחר פטירתו במקרה והמנוח לא הותיר אחריו צוואה. בהתאם לחוק הירושה, היורשים מתחלקים על פי מעגלים (פרנטלות) בהתאם לסדר החשיבות שקבע המחוקק. המעגל הראשון כולל בני זוג, ילדים וצאצאיהם. רק במידה ואין אף יורש במעגל הראשון, תעבור הירושה לחלוקה בין היורשים הנמצאים במעגל השני וכן הלאה. במידה ואין יורש רלוונטי באף אחד מן המעגלים הקבועים בחוק הירושה, תעבור הירושה למדינה. 

לדוגמא: במידה ולמנוח היתה בת זוג במותו, תירש בת הזוג מחצית מרכוש המנוח ואילו המחצית האחרת תתחלק באופן שוויוני בין ילדי המנוח או צאצאיהם (אם ילדי המנוח נפטרו לפניו). חשוב לדעת שעל פי חוק הירושה הרכב המשפחתי והמיטלטלין עוברים במלואם לבן הזוג.   

 

צו ירושה

צו ירושה, הינו מסמך רשמי הקובע מי הם היורשים החוקיים של המנוח ומה חלקו של כל אחד מן היורשים בירושה. בלא צו ירושה, אין ליורשים זכות לממש את חלקם ברכוש. כך לדוגמה היורשים אינם יכולים להעביר דירת ירושה על שמם או לבצע פעולות בחשבון הבנק של הנפטר בלא שיש בידם צו ירושה. בקשה לצו ירושה מוגשת לרשם הירושה במחוז הרלוונטי, אשר בודק את הבקשה ואת המסמכים המצורפים לה.

 

ניתן להגיש בקשה לצו ירושה גם לבית הדין הרבני אשר ידון באופן חלוקת עזבון המנוח בהתאם לכללים ההלכתיים.   

 

 התנגדות לצו ירושה

כאשר מוגשת בקשה לצו ירושה חובה על המבקש ליידע את כל היורשים הפוטנציאלים באשר להגשת הצו. במידה ויורש או בעל עניין, חולק על הבקשה, באפשרותו להגיש התנגדות לבקשה לצו ירושה. במקרה שמוגשת התנגדות לרשם הירושה יועבר הטיפול בתיק לבית המשפט לענייני משפחה.