בישראל, על מנת שלבדיקת אבהות יהא תוקף משפטי, יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה לבצע את הבדיקה. הסיבה לקיומה של החובה לפנות לבית המשפט נעוצה בהלכה היהודית הקובעת כי ילד אשר נולד לאישה נשואה מגבר שאינו בעלה – הינו ממזר. לכן, נוטה בית המשפט  שלא לאשר בדיקות אבהות במקרים בהם קיים חשד לממזרות, זאת במטרה להגן על טובת הקטין. לעומת זאת, במקרים בהם לא קיים חשד לממזרות ייטה בית המשפט לאשר את קיום הבדיקה אף במקרה בו אחד הצדדים יתנגד וזאת בין השאר מתוך שיקולים של טובת הקטין.

 

משמעות משפטית 

 

מזונות ילדים – במידה ותוכח אבהות, יהא על האב לשאת במזונות הקטין ללא קשר למצבו המשפחתי של אותו אב, ליחסיו עם האם, או לעובדת רצונו להיות הורה מלכתחילה. 

 

הסדרי ראיה ו/או משמורת -  זכות לקיום הסדרי ראייה של האב עם הקטין או משמורת ככל אב אחר. 

 

ירושה -  באם הוכחה אבהות –מכוח חוקי הירושה זכאים אותם בן או בת לחלק יחסי בירושת אביהם. כמובן ובמידה והאב ערך צוואה תקפה – תקבע הצוואה את זכאותו או אי זכאותו של הילד לירושת האב.  

 

הידעת? 

במקרה בו נולד ילד לבני זוג שאינם נשואים או למי שבחרו בהורות משותפת יש להקפיד לבצע את רישום האבהות בתוך שנה מיום הלידה לכל המאוחר, שכן בהתאם להנחיות משרד הפנים בחלוף שנה ייאלצו ההורים הטריים לפנות לבית המשפט לענייני משפחה לצורך הכרה באבהותם.