הכלל קובע כי הרכוש והזכויות אשר נצברו בתקופת הנישואין ו/או בתקופת החיים המשותפים יחולקו באופן שווה בין הצדדים, כאשר לכלל זה קיימים מספר חריגים הקבועים בחוק כדוגמת ירושה אשר אינה מהווה חלק מן הרכוש המשותף. חשוב לדעת כי לבית המשפט נתונה סמכות לחרוג מכלל זה בנסיבות מיוחדות. כאמור, על אף שרכוש אשר נצבר טרם תקופת החיים המשותפים אינו אמור להתחלק בין הצדדים, קיימים מקרים בהם בית המשפט יקבע כי אחד מבני הזוג כן יהיה זכאי  לרכוש שנצבר טרם החיים המשותפים או הנישואין ועל כן חשוב ביותר להתייעץ עם עורך דין גירושין הבקיא בתחום בעניין זה.

מכאן, על אף היעדר הרומנטיקה שבעניין, מומלץ לזוגות לערוך הסכם ממון או הסכם לחיים משותפים מבעוד מועד, במטרה להבטיח את האינטרסים ההדדיים של הצדדים ולהימנע בעתיד מסכסוכים קשים ומנזק כלכלי.

חשוב לדעת כי חלוקת רכוש בין צדדים אינה נוגעת אך ורק לפירוק שיתוף בדירה או לחלוקת תמורת הרכב המשפחתי, אלא למכלול הזכויות והכספים שצברו בני הזוג מהלך החיים כדוגמת זכויות פנסיוניות, קופות גמל וזכויות שונות ממקום העבודה, חלוקת מניות ואף מוניטין מקצועי.

 

טיפ:  בעת פתיחת הליך גירושין, רצוי לתת הוראה לבנק בו מתנהל החשבון המשותף כי כל פעולה של משיכת כספים ו/או חסכונות תבוצע אך ורק באישור שני הצדדים, זאת על מנת למנוע אפשרות להברחת כספים חד צדדית.