הליך הגישור הינו הליך ייחודי המשמש ליישוב מחלוקות וסכסוכים בדרך של הסכמה בין הצדדים ובלא שגורם שלישי יכריע, בשונה כמובן מהליך משפטי או מבוררות. תפקידו של המגשר אינו להחליט עבור הצדדים – אלא להביאם לידי הסכמות המקובלות על כולם. 

כאשר מדובר בסכסוך או בחוסר הסכמות במשפחה, מדובר במצב בעל רמת רגישות גבוהה במיוחד בשל הקשרים המשפחתיים שבין המעורבים. כמו כן, בניגוד לסכסוך עסקי, תוצאותיו של סכסוך משפחתי משפיעות לטווח רחוק על כל הנוגעים בדבר והינן בעלות חשיבות מכרעת באשר לאיכות חייהם העתידית ושלומם הרגשי של הצדדים, שכן למרבה הצער סכסוכים משפחתיים מביאים לעיתים קרובות לנתק גמור בין הצדדים, ולפילוג של משפחות, וכאשר מדובר בגירושין הנזק העיקרי נגרם לילדים. 
סכסוך גירושין, סכסוך הנוגע לירושה או סכסוך כספי אחר, ככל שקיים במסגרת המשפחתית מומלץ לפתור אם כן במסגרת הליך גישור זאת בשל המחירים המשפחתיים והרגשיים הגבוהים הנלווים לעיתים לפתרון הסכסוך בבית המשפט.