ירושה

חשוב להבחין בין ירושה לבין צוואה. ירושה הינה מצב בו אדם אשר נפטר לא הותיר אחריו כל צוואה, ועל כן רכושו יחולק בין היורשים בהתאם לחוק. החוק אינו בהכרח משקף את רצונו האמיתי של הנפטר אלא את הנורמות שקבע המחוקק לאופן חלוקת הרכוש בין בני המשפחה וקרוביו של הנפטר. 

צוואה

צוואה הינה מסמך המשקף את רצונו של הנפטר באשר לאופן חלוקת רכושו וזכויותיו לאחר מותו. לכן כאשר אדם רוצה להבטיח כי לאחר לכתו לעולמו יחולק עזבונו באופן ובדרך הרצויים לו, עליו לדאוג מבעוד מועד להכנת צוואה אשר תשקף את רצונו האמיתי ואת הלך רוחו. אדם יכול לצוות ככל העולה על דעתו ובלבד שהדבר עומד בתנאי החוק.

חשוב לציין כי אדם יכול לשנות צוואתו בכל רגע נתון וללא כל חשש במידה ושינה את דעתו או שהשתנו נסיבות חייו (למעט במקרה של צוואה הדדית).

מהו עזבון?

עזבון אינו מוגדר בחוק בצורה סדורה, אך ניתן לומר כי מדובר במושג הכולל בתוכו את רכושו, נכסיו כספיו ואף את חובותיו של המנוח. יחד עם זאת חשוב להדגיש כי קיימים זכויות ונכסים ספציפיים אשר אינם מהווים חלק אינטגרלי מן העיזבון כדוגמת קופות גמל ופיצויי פיטורין.