צוואה הדדית הינה צוואה בה מתחייבים הצדדים באשר לתנאים ולאופן בו יחולק הרכוש לאחר מותם. 
 
ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית
השוני העיקרי בין צוואה רגילה לבין צוואה הדדית נובע מן העובדה כי צוואה הדדית מהווה חוזה בין הצדדים בעוד צוואה רגילה הינה פעולה עצמאית של המצווה אשר אינה תלויה באיש. צוואה רגילה ניתן לשנות ולעדכן בכל רגע נתון וללא ידיעתו של איש, בעוד צוואה הדדית ניתן לשנות רק לאחר הודעה בכתב לצד השני כי הצוואה מבוטלת. 
זאת ועוד, במקרה של צוואה הדדית כאשר אחד הצדדים הלך לעולמו יוכל הצד הנותר בחיים לשנות או לבטל את צוואתו אך ורק בכפוף לוויתור מלא על חלקו בעיזבון הנפטר אם העיזבון טרם חולק, ואם חולק יהא עליו להשיב את כל מה שקבל.