בתביעה לביטול הסכם גירושין שהגישה האישה, ייצג משרדנו את הבעל. התביעה נדחתה והאישה חוייבה ב 35,000 ש"ח הוצאות משפט