מזונות הכרחיים לפעוט: למה האב ביקש לשלם פחות מהמינימום?